Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras

9

Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų orkestras buvo įsteigtas 1994 m. pulkininkų Č.Braziulio, J.Veselkos, Z.Vegelevičiaus pastangomis, jam vadovavo kariuomenės savanorių orkestro įkūrėjas Vytautas Narbutas. Nuo 2001 m. šis kolektyvas buvo sujungtas su Vytauto Didžiojo atskirojo jėgerių bataliono pučiamųjų instrumentų orkestru (vad. Ričardas Kukulskis). Sujungtas kolektyvas tapo reprezentaciniu Karinių oro pajėgų orkestru. Šiuo metu jame groja 29 muzikantai. Orkestrui vadovauja kapelmeisteris kapitonas R. Kukulskis bei dirigentas vyresnysis leitenantas Remigijus Terminas. Karinių oro pajėgų orkestras dalyvauja įvairiuose Lietuvos kariuomenės organizuojamuose renginiuose bei koncertuoja visuomenei, yra dažnas respublikinių, miesto švenčių, festivalių, įvairių projektų svečias, grojo S.Dariaus ir S.Girėno žūties vietoje Lenkijoje (Soldine), 15-ajame tarptautiniame karinių orkestrų festivalyje „Krokuva 2005“.

Kapelmeisteris kapitonas Ričardas Kukulskis – 1989 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, įgijo trimito solisto ir orkestro dirigento kvalifikacijas, 1987 -1991 m. m. – Lietuvos valstybinio pučiamųjų orkestro „Trimitas“ muzikantas, 1991 -1993 m. m. – Kauno bigbendo muzikantas. Per savo muzikinę karjerą R. Kukulskis aktyviai dalyvauja Lietuvos muzikiniuose projektuose kaip trimitininkas, vokalistas ir dirigentas. LK Karinių oro pajėgų orkestro kapelmeisteris savo karinę karjerą pradėjo 1993 m. kaip Vytauto Didžiojo atskiro jėgerių bataliono orkestro muzikantas. 1997 m. paskirtas to paties orkestro kapelmeisteriu. 2001 m. – paskirtas LK Karinių oro pajėgų orkestro kapelmeisteriu.

Dirigentas vyr. leitenantas Remigijus Terminas – 1997 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos specializuoto bakalauro studijas. Įgijo eufonijaus solisto, pedagogo ir orkestro dirigento kvalifikacijas. 1995-2002 m. m. – Lietuvos valstybinio pučiamųjų orkestro „Trimitas“ muzikantas. Per savo muzikinę karjerą R. Terminas aktyviai dalyvauja Lietuvos muzikiniuose projektuose kaip eufonijaus ir trombono atlikėjas bei vaikų orkestrų vadovas. LK Karinių oro pajėgų orkestro dirigentas savo karinę karjerą pradėjo 2002 m. kaip Karinių oro pajėgų orkestro muzikantas. 2006 m. – paskirtas to paties orkestro dirigentu.