Osvaldas Petraška

Osvaldas Petraška muzikos mokslus pradėjo mokydamasis groti fortepijonu Alytaus ir Birštono muzikos mokyklose. Vėliau muzikos studijas tęsė Kauno J.Gruodžio konservatorijoje,  2010 m. baigė vargonų specialybę. Tuo pat metu fakultatyviai lankė dirigavimo ir dainavimo pamokas. 2013 m. O.Petraška įstojo į VDU Muzikos akademiją, Dainavimo katedroje mokosi solinio dainavimo prof. Sabimos Martinaitytės ir asistento Andriaus Apšegos klasėje. Jau po metų Suomijoje, Lempala mieste tarptautiniame konkurse ,,21 amžiaus menas“’ solo dainavimo kategorijoje laimėjo Grand Prix apdovanojimą. Jaunasis dainininkas dalyvauja įvairiose koncertinėse programose.